На 01.08.2020 (събота) в гр. Суворово като част от кампанията на Главно мюфтийство „Да споделим Курбана си“, бяха принесени в жертва 21 овце, като месото им бе раздадено на нуждаещи се хора.

Събитието бе уважено от районния мюфтия на Варна г.н Нурай Шукри и наместник мюфтията на Провадия г.н Октай Хашим, а местните имами координираха разпределянето на пакетите по населени места. Раздадени бяха около 500 пакета на нуждаещи се хора, които фигурираха в предварително съставени списъци. Също така бяха раздадени 450 кг. месо,  дарение от фондация „Хасене“.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.