Построена е от специалисти от Катар и Таджикистан. Височината  на всяко от минаретата е по 75 метра, а централният купол е висок 47 метра. По ориентировъчни данни в нея богослужение ще могат да провеждат едновременно 120 хиляди човека. В нея се помещават библиотека, зала за приемане на гости и други. Общата ѝ площ заема дванадесет хектара.

Красотата на нощното небе и осветлението на джамията допълват нейния прекрасен външен вид, предизвиквайки буря  от прекрасни емоции. Не напразно строителството ѝ е продължило десет години, за да стане паметник на прекрасната мюсюлманска архитектура.  Това е един подарък от централноазиатските мюсюлмански народи за цялото човечество.

 

Източник: Vesti.ru