Главно мюфтийство на Мюсюлманско изповедание остро осъжда нападението от страна на Арменските въоръжени сили  по фронтовата линия и селата Гапанлъ от Тертерски район, Чираглъ и Орта Гаравенд от Агдамски район, Алханлъ и Шюкюрбейли от Физулински район и Джоджук Мерджанлъ от Джабраилски район.  В условия, когато на 75-ата сесия на Общото събрание на ООН се води общия дебат и светът се бори с пандемията от COVID-19, военното и политическото ръководство на Армения прибягва до поредната военна провокация. По такъв начин, Арменската държава за пореден път демонстрира грубо пренебрежение към международното право, Устава на ООН и международната общност.

Отговорността за настоящата ситуация и бъдещото развитие е изцяло на военното и политическото ръководство на Армения. Аллах да закриля и пази нашите братя и сестри мюсюлмани в Азербайджан.