На 3 февруари се състоя отчетно-изборно събрание на НСРОБ (Националния съвет на религиозните общности в България). На събранието се отчете дейността на съвета през 2019 и 2020 г. и се избра нов председател и управителен съвет с двегодишен мандат. За председател на НСРОБ беше избран представителят на еврейската общност в съвета, г-н Роберт Джераси, който смени на поста г-н Бирали Мюмюн, заместник-главен мюфтия и представител на Мюсюлманско изповедание в съвета. Председателството на НСРОБ се променя на ротационен принцип като всеки председател е с мандат от две години. За нов представител на Мюсюлманско изповедание в съвета беше номиниран и избран г-н Хайри Емин, който е един от учредителите на НСРОБ и служител на Мюсюлманско изповедание. В управителния съвет на НСРОБ членуват представители на Мюсюлманско изповедание, Централния израелтянски съвет, Католическата църква, Арменската апостолическа църква и Обединени евангелски църкви. Една от най-важните функции на Националния съвет на религиозните общности в България е да поддържа и развива междурелигиозния диалог в страната.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.