Книгата „Дълбините на въображението”. Написана от Филибели Ахмед Хилми, който е един от мислителите, писателите и поетите на късния османски период, вече е преведена на български език.   

Българското издание на книгата „А’мак-ъ Хаял”, написана на османски език през 1910 г. от Ахмед Хилми, който е роден в Пловдив, е представено в библиотеката, създадена на името на автора в историческата джамия „Джумая”.

На презентацията на книгата присъстваха видни представители на културната среда на града. На срещата бяха и генералния консул на Р. Турция в Пловдив, г-н Шенер Джебеджи, г-н Ведат Ахмед - председател на Висшия мюсюлмански съвет, преводачът на книгата - г-н Азиз Таш, гости от Българската академия на науките, районният мюфтия на Пловдив - г-н Танер Вели и представители на медиите.

В речта си преводачът на книгата Азиз Таш каза: „ Благодарение на тои превод, мисля, че Филибели Ахмед Хилми успя да направи чудесно завръщане в града, където е роден”. Таш заяви, че макар тази книга да е написана с повествование, което е далеч от съвременния турски, тя съдържа дълбоки философски мисли и е развила идеи и интерпретации, дори предсказания за бъдещето.

„За нас беше чест и удоволствие да бъдем домакини на такова историческо и културно събитие с висока стойност.” -  каза секретарят на Районно мюфтийство -Пловдив за
Grandmufti.bg

Aвтор: Сали С.

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.