Доброволци от сдружение "Йесеви" посетиха Главното мюфтийство и срещнаха с председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и районния мюфтия на София Бейхан Мехмед.

Представителите на Сдружението бяха в страната за тържествен сюннет в Пловдив. Ритуалното обрязване на над 240 момчета беше организирано от Районно мюфтийство - Пловдив и Мюсюлманското настоятелство. Сдружение "Йесеви" подкрепи тържеството с осигуряване на подаръци за децата и медицински специалисти.

На срещата в Главното мюфтийство председателят на Висшия мюсюлмански съвет представи пред гостите информация за живота на мюсюлманите у нас и развитието на религиозните дейности. Ведат Ахмед им благодари за подкрепата за съхраняването на мюсюлманските традиции. 

Представителите на сдружение "Йесеви" на свой изразиха готовност и в бъдеще да участват в инициативи на Мюсюлманското изповедание.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.