Мюсюлманското изповедание в Република България изразява силно безпокойство от възникналия пожар в Куршум джамия в Карлово.

Съдебните дела, бездействието на институциите и липсата на добър стопанин на джамията станаха причина за лошото състояние и оскверняването на това свято за мюсюлманите място. 

През годините неведнъж изразихме тревога от случващото се с Куршум джамия, която е обявена и за недвижима културна ценност и е под закрилата на Закона за културното наследство.

В лицето на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и районния мюфтия на Пловдив Танер Вели проведохме редица срещи с кмета на Карлово с ясното искане джамията да бъде стопанисвана от Мюсюлманското изповедание. Вместо това ни бяха представени планове за реставрация и консервация, които все още са само добри намерения.

Мюсюлманското изповедание призовава за разследване и установяване на извършителя на пожара в Куршум джамия!

Призоваваме Министерството на културата да поеме своята отговорност, вменена ѝ от Закона за културно наследство!

Вярваме, че поредният акт на безстопанственост, който води до разрушаване на културното наследство в страната ни, ще бъде санкциониран с цялата тежест на закона! 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.