Конференция в София даде началото на програмата със събития, с които ще честваме 100-годишнината от основаването на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен. 

Форумът събра възпитаници на най-старото учебно заведение на мюсюлманската общност у нас. Сред тях бяха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам.-главният мюфтия Ахмед Хасанов, районният мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев, преподавателят в Коран курсовете на Районно мюфтийство - София Сибел Мехмед, журналистът Юзлем Тефикова, имамът в Мурадийе джамия в Пловдив Сами Балкнер, който е и първият ученик на Духовното училище, записал се да учи в него след демократичните промени в страната.

Участниците в конференцията бяха приветствани от домакина на събитието - районния мюфтия на София Бейхан Мехмед. Той изрази задоволството си от факта, че именно от София започват честванията на "НЮВВАБ" и припомни, че освен религиозното образование училището е допринесло за духовното развитие и запазването на идентичността на мюсюлманите в България. 

Възпитаниците на "НЮВВАБ" се върнаха към спомените си от ученическите години и разказаха за своето професионално развитие след дипломирането.

Зам.-главният мюфтия Ахмед Хасанов акцентира на периода, който е прекарал в Духовното училище като ученик. Той подчерта, че благодарение на знанията които е получил в "НЮВВАБ", е преминал през цялата йерархия в структурата на Мюсюлманското изповедание, за да достигне до позицията, която заема в момента. 

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед представи пред участниците историята на Духовното училище, значението му за турско-мюсюлманската общност и изпитанията, пред които е било поставено по време на Тоталитарния режим в България.

"От края на 1920 г. до 1989 г. в страната ни почти няма издадена книга или учебник за мюсюлманско-турската общност, които да не носят отпечатъка на някой от възпитаниците на "НЮВВАБ" като автор, редактор или отговорно лице. Ако към това бъдат включени и произведенията, написани от възпитаниците на "НЮВВАБ" в Турция, както и написаните след демокартичните промени, се оформя една библиотека от около 1000 тома издания за религия, литература, педагогика, история и култура", подчерта Ведат Ахмед в изказването си. 

Честванията на 100-годишнината на духовно училище "НЮВВАБ" ще продължат до края на годината. Предстоят редица културни събития, международна научна конференция и емитиране а възпоменателна монета, с които ще отпразнуваме юбилея.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.