Благотворителен базар с участието на жените от Районно мюфтийство - София и в подкрепа честванията на 100-годишнината на духовното училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен беше организиран пред централата джамия "Кадъ Сейфуллах ефенди" в столицата.

Събитието се проведе преди началото на Петъчния намаз и привлече вниманието на мюсюлмани от града и гости на София. Базарът беше посетен от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, който води Намаза в джамията и районния мюфтия на София Бейхан Мехмед.

Благотворителната инициатива събра около 2600 лв. в подкрепа на Духовното училище.

"Честването на 100-годишнината на "НЮВВАБ" е празник за цялата мюсюлманска общност в страната. Историята на училището и нашата история вървят ръка за ръка. Затова сме щастливи, че с общи усилия ще отбележим този юбилей, който е пример за съхраняването на духовността, образованието и традициите. Пожелавам на ДУ "НЮВВАБ" още много пъти по 100 години и нека неговите ученици да продължават да ни носят много успехи, които да бъдат повод за гордост за всички мюсюлмани ", заяви районният мюфтия на София Бейхан Мехмед.

Районно мюфтийство - София изказва благодарности на представителите на бизнеса, които подкрепиха благотворителния базар с продукти!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.