Културна програма и среща с вярващите бяха организирани в с. Попица, общ. Бяла Слатина. 

Специални гости на събитието бяха зам. главните мюфтии Ахмед Хасанов и Бейхан Мехмед, районният мюфтия на Монтана Неджати Али, наместник районния мюфтия на Плевен Хаджи Неджати Неджиб, както и историкът и теолог д-р Кемал Рашид. 

Културната програма беше съпътствана от четене на айети от Свещения Коран-и Керим и "Мевлид", както и от изпълнение на иляхита и лекции.

По време на срещата зам. главните мюфтии поставиха акцент върху кампанията за набиране на средства за ремонт на новата сграда на Висшия ислямски институт.

Ахмед Хасанов разказа пред вярващите за напредъка на децата, които посещават летните Коран курсове и подчерта, че религиозното образование, с което предаваме ислямските ценности на младото поколение, е сред приоритетите на Мюсюлманското изповедание.

Бейхан Мехмед направи превод и интерпретация на първите пет айета от сура "Бакара" в Свещения Коран и говори пред вярващите за важността на четенето, разбирането и прилагането на Свещената книга.

Зам. главните мюфтии използваха възможността, за да поканят присъстващите на Националното състезание за хафъзи и художествено четене на Корана, което ще се проведе през тази седмица в Мадан.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.