Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед посрещнаха в сградата на Мюсюлманското изповедание близо 100 деца, които посещават Коран курсовете, които се провеждат в Районно мюфтийство - Пазарджик.

Децата заедно със своите ръководители имаха възможността да се запознаят с дейността на Мюсюлманското изповедание и функционирането на различните отдели.

Главният мюфтия и председателят на Висшия мюсюлмански съвет поздравиха учениците за усилията, които полагат през лятото, за да надградят своите познания за Исляма. Гостите имаха възможност да участват в беседа, органзана специално за тях. 

На изпроводяк те получиха лакомства, издания на сп. "Мюсюлмани" и бяха поканени отново да гостуват в Главното мюфтийство.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.