200 деца посещаваха летните Коран курсове на Районно мюфтийство - София, 40 от тях взеха участие в регионалното състезание по Основни познания за Исляма.

Те преминаха през устен и писмен изпит и бяха оценени от жури с председател д-р Ахмед Лютов и членове Мехмедемин Мехмедеминов и Хюсеин Одех Абукалбейн.

Журито обяви следното класиране:

I ниво

1. Сумеййе Сюлейман 

2. Исмаил Лютов

3. Муеййед Муеззин 

II ниво

1. Салих Керим

2. Али Керим

III ниво

1. Фарис Идлиби

2. Емине Керим

В края на състезанието районният мюфтия на София Бейхан Мехмед поздрави децата за доброто им представяне. 

"Днес сме тук с позволението на Всевишния, за да бъдем свидетели на усърдната работа на децата ни, които посветиха своята лятна ваканция на уроците в джамията и на нашата прекрасна религия", заяви районният мюфтия на София пред присъстващите.

Той пожела на децата да бъдат добри мюсюлмани и да изпълват със светлина сърцатата на своите родители, както и на хората, с които общуват.

Участниците в състезанието получиха парични и предметни награди. 

Районно мюфтийство - София изказва благодарности на журито за положените усилия! Специални благодарности и към децата, техните родители и преподавателите за положените усилия и прекрасните резултати.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.