1170 деца, разпределени в 75 групи и обучавани от 50 преподаватели, участваха в летните Коран курсове на Районно мюфтийство - Пазарджик.

76 от тях се включиха в регионалното състезание по Основни познания за Исляма, което се проведе в Сърница. В надпреварата децата от целогодишните Коран курсове също показаха своите знания.

След провеждането на писмен и устен изпит журито обяви следното класиране:

Летни Коран курсове 

I ниво 

1. Муса Юриев Чолаков, 10 г., с. Алендарова

2. Адиле Азис Халил, 12 г., с.Кандови

3. Фатиме Муса Мехмед, 14 г., с. Боровинова

II ниво 

1. Емине Муса Джихан, 12 г., с. Всемирци

III ниво 

1. Аки Салих Реджепов, 13 г., гр.Сърница

2. Рифат Халилов Ходжов, 14 г., с. Биркова

IV ниво 

1. Салих Халил Джихан, 15г., с. Всемирци

 

Годишни Коран курсове

I-II ниво 

1. Елиф Асанова Медарова, 9 г., гр. Сърница

2. Асие Салих Кундьова, 13 г., с. Кръстава

III-IV ниво 

1. Айше Алишова Кичилиева, 17 г., с. Драгиново


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.