Над 400 деца, разпределени в 36 групи, посещаваха летните Коран курсове на Районно мюфтийство - Търговище, 24 от тях взеха участие в регионалното състезание по Основни познания за Исляма.

Събитието започна с четене айети от Корана от ученика в летния Коран курс в с. Маково - Муса Муртазов.

Сред официалните гости в Търговище бяха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, районният мюфтия на Велико Търново - Нутфи Нутфиев, директорът на СОДУ „Мирза Саид Паша“ - гр. Русе Тунджай Шериф, преподавателите от Духовните училища в Шумен и Русе - д-р Осман и Алпер Ахмедов.

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед поздрави децата, затова че са участвали в летните Коран курсове, както и техните родители, затова че са ги насърчили да посещават занятията в джамиите.

"Коран курсовете учат на вяра, вдъхват надежда и възпитават ценности. Те са остров на доброто, в който нашите децата са далеч от агресията", заяви Ведат Ахмед. 

Районният мюфтия на Търговище Ариф Мехмед също поздрави участниците в състезанието и им пожела успех.

След представянето журито обяви следното класиране: 

I НИВО

1. МУСА УРУЧОВ - НАДАРЕВО

2. ДЕНИЗ ФЕВЗИЕВ – ПОДГОРИЦА

3. ЕЛИС РАИМОВА – ОСТРЕЦ

II НИВО

1. МУХАММЕД ШЕФКЕТОВ – НАДАРЕВО

2. САЛИ САЛИЕВ – ДЪЛГАЧ

3. ЕМИНЕ АЛИЕВА – ОСТРЕЦ

III НИВО

1. СЕВИЛ СЕДАТОВА – БАЯЧЕВО

IV НИВО

1. САЛИХА АХМЕДОВА – КРАЛЕВО

Първенците в състезанието получиха парични награди, а всички останали участници - раници с ученически пособия.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.