Над 250 деца посещаваха летните Коран курсове в Районно мюфтийство - Хасково, 23 от тях се включиха в регионалното състезание по Основни познания за Исляма.

Състезанието се проведе в "Чарши джамия" в Хасково, а негов водещ беше имамът на "Ески джамия" Мюмюн Рамадан.

Надпреварата включваше три кръга. Първият - тест с въпроси, свързани с основни религиозни понятия и термини. Вторият - четене на Сури от Свещения Коран-и Керим и дуа. Третият - рецитиране на наизустени сури от Корана.

Районният мюфтия на Хасково Ерхан Реджеб поздрави преподавателите и учениците. Той им пожела успехи през новата учебна година и каза, през следващото лято отново ги очаква в джамията заедно с техните приятели и съученици.

Журито в състав: Шабан Гайгаджов, Мехмед Бос, Хабиб Феим и Рушен Мехмед- имам обяви следното класиране:

I ниво

1. Емил Кюрюкчиев, с.Малево

2. Алиджан Феим, с.Маджари

3. Харун Мустафа, с.Шишманово

II ниво

1. Салиха Читакова, с.Малево

2. Хасан Йълмаз, с.Воденци

3. Екрем Иса, с.Шишманово

Всички класирали се получиха подаръци и парични награди.

Подаръци получиха също така всички участници в състезанието, както и малките зрители в публиката, които отговаряха на въпросите от специално подготвената за тях викторина.

Състезанието завърши с дуа, отправена от районния мюфтия на Хасково.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.