480 деца посещаваха летните Коран курсове на Районно мюфтийство - Разград, 31 от тях взеха участие в регионалното състезание по Основни познания за Исляма.

Надпреварата се проведе в джамията „Ахмед бей” в Разград. Участниците очакваха този ден с нетърпение, за да покажат наученото през лятото. 

Състезанието премина в три кръга – решаване на тест, рецитиране на наизустени Сури от Корана и дуа, както и изразително четене на Коран-и Керим. 

Надпреварата беше открита с четене на айети от Свещената книга от студента във Висшия ислямски институт Ахмед Ахмед.

Районният мюфтия на Разград Мехмед Аля приветства всички деца, преподаватели и гости в джамията. Той пожела успех на участниците и благодари на техните преподаватели както за положените усилия, така и за важната им роля във възпитаването на подрастващите мюсюлмани.

Журито в с председател: Рахми Бейзат, имам на с.Дянково и членове: Ертан Марем, имам джамията в с.Веселец; Ахмед Айгюн, гост-имам от Турция и Якуп Аксу, гост-имам Турция обяви следното класиране: 

1. Санем Рашидова, преподавател: Шакир Ахмедчиков, Коран курс в с. Брестовене;

2. Сезен Юсеинова, преподавател: Мерием Ахмедчикова, Коран курс в с. Брестовене;

3. Мерт Нуредин, преподавател: Якуп Аксу, Коран курса в с.Лъвино. 

Класиралият се на първо място получи велисопед, на второ - дрон и на трето място - скутер. Първенците получиха също така раници и ученически пособия.

Състезанието приключи с дуа и обяд, който Районното мюфтийство сподели със 150 души.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.