Над 200 деца от 14 населени места посещаваха летните Коран курсове на Районно мюфтийство - Русе, 11 от тях се включиха в регионалното състезание по Основни познания за Исляма. 

След представянето на участниците в двете нива за първенци бяха определени Берен Ибрахимова и Зейнеб Зейнуллова. Двете ще представят Районното мюфтийство на Националното състезание по Основни познания за Исляма, което ще се състои на 2 септември в Момчилград.

Участниците в надпреварата бяха зарадвани с подаръци от Районния мюфтия на Русе Юджел Хюсню. Подаръци за децата бяха изпратени и от народния представител Ализан Яхова. Те бяха връчени от общинския съветник Дауд Ибрям.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.