Около 1000 деца, разпределени в 66 групи, се включиха в летните Коран курсове на Районно мюфтийство - Смолян. 22 от тях се включиха в регионалното състезание по основни познания за Исляма, което постави своеобразен финал на лятната ваканция, която децата прекараха в джамиите.

Надпреварата събра гости и участници в Централната джамия на гр. Рудозем. Децата показаха своите знания, решавайки тест и полагайки практически изпит по кланяне на Намаз и четене на Корана.

Районният мюфтия на Смолян Неджми Дъбов благодари на всички, които са взели участие в подготовката и провеждането на състезанието - на преподавателите, учениците и техните родители. Той пожела успех на преподавателите в нелеката им задача да преподават Исляма на децата и младежите в Коран курсовете. 

Журито с председател хафъз Шефкет Хаджи, директор на Курса за хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“ - гр. Мадан и членове: Изет Джалев, наместник районен мюфтия на Девин и Хюсеин Камберов, имам на гр. Златоград, имаше задачата да оцени най-добрите. След представянето на участниците беше обявиха следното класиране: 

Категория: I-IV клас

I ниво

1. Ая Халиминска, гр. Мадан;

2. Амир Лошев, с. Чепинци-Макаково, общ. Рудозем;

3. Ейюб Кехайов, с. Късак, общ. Доспат.

II ниво 

1. Джамал Чолаков, с. Късак, общ. Доспат;

2. Мунира Зехирова, гр. Доспат;

3. Есма Узун, с. Гьоврен, общ. Девин.

Категория: V-VIII клас

I ниво

1. Ниса Яшарова, гр. Мадан;

2. Александър Сариев, с. Барутин, общ. Доспат;

3. Любомир Сандалски, гр. Мадан.

II ниво

1. Деян Боюклиев, гр. Мадан;

2. Раиса Лошева, с. Чепинци-Макаково, общ. Рудозем;

3. Майкъл Калфов, с. Барутин, общ. Доспат.

III ниво

1. Аммар Брахимбашев, с. Чепинци-Макаково, общ. Рудозем;

2. Денис Пенчеджиев, гр. Смолян.

IV ниво

1. Семир Моллов, с. Чепинци-Макаково, общ. Рудозем;

2. Билял Трампов, с. Чепинци-Трамповска, общ. Рудозем.

Всички участници в състезанието получиха награди от Районно мюфтийство – Смолян, а шестимата първенци в отделните категории и нива ще вземат участие в Националното състезание по основни познания за Исляма, което ще се проведе в Момчилград.

В състезанието имаше и специална категория „Таланти“. Най-малките участници в нея бяха на 6-годишна възраст. Те се представиха с художествено четене на Езан и Свещения Коран-и Керим, както и с рецитиране на 99-те имена на Аллах.

За всички останали деца, които бяха сред гостите в джамията, беше организирана викторина, на която също бяха раздадени награди.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.