80 деца посещаваха летните Коран курсове, организирани от Районно мюфтийство - Плевен. 17 от тях участваха в регионалното състезание по Основни познания за Исляма. 

След представянето на децата журито обяви следното класиране: 

1. Есра Азис, с. Горско Сливово;

2. Турхан Салим, с. Крушовица;

3. Гюлай Абацоглу гр. Никопол.

Първенците получиха парични награди. На всички останали участници Районно мюфтийство - Плевен връчи поощрителни награди.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.