Участниците в Курса за имами в с. Горско Сливово получиха грамоти след края на едномесечното им обучение.

В него се включиха 8 души от Районно мюфтийство - Плевен и 3 души от Районно мюфтийство - Велико Търново. Курсът включваше лекции по Основни познания за Исляма, а преподаватели на бъдещите имами бяха районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак и имамът на с. Лъжница Мухаммед Камбер.

Гости на тържеството, с което приключи първият етап от обучението на бъдещите имами, бяха зам. главния мюфтия Ахмед Хасанов, районният мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев, преподавателите от Висшия ислямски институт д-р Селиме Хасанова и д-р Сефер Хасанов, както и началникът отдел "Издателство" към Мюсюлманското изповедание Джемал Хатип.

Като домакин на събитието районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак изказа благодарности към участниците в Курса за имами за тяхната инициативност, както и към имама на с. Лъжница Мухаммед Камбер, който предаде своя опит на бъдещите имами.

Зам. главният мюфтия Ахмед Хасанов връчи благодарствено писмо на имама с. Лъжница за положените от него усилия като преподавател и призова и други имами да последват неговия пример. 

Ахмед Хасанов подчерта, че това е само първият етап от обучението на бъдещите имами и изрази увереност, че участниците в курса ще надградят наученото, за да бъдат в полза на вярващите и да им покажат пътя към Аллах Теаля.

Тържеството по случай завършването на едномесечния курс се проведе в читалището в с. Горско Сливово и премина под мотото "Науката в сянката на миналото и настоящето". 

Деца от Коран курсовете в близките населени места прочетоха Сури от Корана. Програмата беше съпътствана и с отдаване на почит на местния поет Мустафа Мутков. В негова памет участниците рецитираха стиховете му и прочетоха дуа. 

След тържество районният мюфтия на Плевен и имамът Мухаммед Камбер проведоха беседа с вярващи в с. Дерманци.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.