Представители на Мюсюлманското изповедание участваха в обучителен семинар в Истанбул, който се проведе в Научноизследователския център в район Кючук Чамлъджа. 

Обучението беше организирано в координация с отдел "Иршад" на Мюсюлманското изповедание. В него участваха районни мюфтии, наместник районни мюфтии, ваизи и имами. 

В рамките на семинара те имаха възможност да изградят презентационни умения, да научат повече вербалната и невербалната комуникация, както и похватите, които могат да използват, говорейки пред по-широка аудитория.

Лектори в различните панели бяха преподаватели от истанбулския университет "Сабахаттинн Заим" и Научноизследователския център.

В рамките на семинара представителите на Мюсюлманското изповедание имаха възможност да посетят исторически забележителности в Истанбул, свързани с Исляма.

Участниците дадоха положителна оценка на наученото по време на семинара и изразиха готовност да се включат и в други подобни обучения.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.