Семинар на тема "Мястото на имама в обществото" беше проведен в културния център "Докумер" в Търговище.

В обучението се включиха над 30 имами от Районно мюфтийство - Търговище и Районно мюфтийство - Велико Търново, а техен лектор беше ръководителят на Центъра за духовно наставление и консултации към Главното мюфтийство Бирали Бирали. Основен акцент по време на лекцията беше поставен върху подхода към хора, които търсят решение за свои проблеми чрез имамите, разчитайки на техните познания.

В семинара участваха също така районните мюфтии на Търговище и Велико Търново - Ариф Мехмед и Нутфи Нутфиев, както и наместник районния мюфтия на Попово Назиф Расимов.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.