34 вярващи, организирани от Главното мюфтийство, се отправиха Умре в Свещените земи, за да извършат своите ибадети и да се докоснат до исторически места, свързани с живота и делото на пейгамберите. 

Делегацията е придружена от експерта от отдел "Хадж" Джемал Иса. 

Вярващите пристигнаха в Мекка на 10 октомври. След едноседмичен престой в града те ще отправят към Медина, а на 21 октомври ще се завърнат в България.

Програмата на посещението в Мекка посещението включва: 

*Родната къща на Пратеника Мухаммед (с.а.с.);

*Местностите "Арaфат", "Мюзделифе" и "Джемерат";

*Долината "Мина";

*"Дженнетул Муалла" (гробището в Мекка, където са погребани сподвижници на Мухаммед (с.а.с.);

*"Месджид-и Джин";

*"Месджид-и Шеджерах";

*Пещерата "Хира";

*Забележителности в околностите на Свещения град.

В Медина делегацията ще посети: 

*"Месджид-и Небеви" (джамията, където е погребан последният пратеник Мухаммед (с.а.с.), мир Нему!;

*Палмовата градина;

*Мюневвера.

През месеците ноември и декември 2023 г. Мюсюлманското изповедание отново ще организира Умре. 

За допълнителна информация и записване:
 
Главно мюфтийство
отдел "Хадж и Умре"
адрес: София, ул. „Братя Миладинови” №27
тел: 02/4471222
e-mail: hac@grandmufti.bg
 
или Районните мюфтийства в страната.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.