Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи участва в семинар във Варна.

В събитието се включиха имами от Районно мюфтийство - Варна, Добрич и Силистра, както и районните мюфтии Исмаил Ахмедов и Акиф Акифов.

Д-р Мустафа Хаджи посвети лекцията си на ролята на имамите в образоването и възпитаването на вярващите. Той подчерта, че на тях се пада и задачата да подготвят бъдещите имами, за които духовността ще се превърне в призвание. 

Главният мюфтия заяви, че това е пътят към отварянето на вратите на джамиите за повече вярващи и това е сред приоритетите на Мюсюлманското изповедание.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.