Мюсюлманското изповедание раздаде първите хуманитарни пакети с основни хранителни продукти в Газа, които бяха закупени със средства, постъпили след обявяването на дарителска кампания в подкрепа на пострадалите в региона.

За да осъществи социалния проект, институцията изпрати 4000 лв. на партньорска организация, която от своя страна закупи и раздаде хранителни продукти продукти от първа необходимост на 200 семейства. 

Пакетите с хранителни продукти бяха на по-ниска цена от предварително обявената, за да достигнем до повече нуждаещи се хора, уточни ресорният зам. мюфтия Бейхан Мехмед.

Зам. главният мюфтия изказа благодарности на всички, които откликнаха на призива на Главното мюфтийство и проявиха огромна съпричастност още от първия ден на кампанията. 

Към настоящия момент институцията спира набирането на средства за колене на курбан, тъй като условията в Газа не го позволяват. В същото време Мюсюлманското изповедание поема ангажимент да изпълни волята на дарителите в първия подходящ момент.

Дарителската кампания обаче продължава до края на октомври 2023 г. и всички желаещи могат да дарят средства за закупуване на лекарства, одеяла и други продукти от първа необходимост. 

Спазвайки принципа на прозрачност, отново ще публикуваме отчет за всички средства, постъпили по банковата сметка на Мюсюлманското изповедание, както и в Районните мюфтийства.

Аллах да бъде доволен от всички дарители, да закриля нуждаещите се и да дари с мир конфликтния регион!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.