Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед участваха в конференция, посветена на предизвикателствата, които очертават изкуственият интелект и издаването на фетва чрез робот.

На срещата в Кайро представители на повече от 100 държави разискваха въпроси, свързани с достоверността на фетвата, издадена по този начин и предизвиквателствата на новите технологии.

При посещението си в Кайро главният мюфтия даде специално интервю пред местни медии, в което говори за значението и функциите на фетвата в Исляма.

"Фетвата не е само отговор на наболял религиозен въпрос, но и много добър начин за общуване между хората и в частност - за поддържане на връзката между мюфтиите и вярващите", заяви главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

Той подчерта, че издаването на фетва е добра възможност за обясняване на повелите на Исляма, защото тя произтича и от желанието на вярващите да чуят и измислят религиозните напътствия по даден въпрос.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.