Цялостен ремонт на месджида в с. Стамболово, общ. Павликени ще бъде извършен през следващите три месеца. Проектът предвижда обособяване на конферентна зала и учебна стая. 

В селото живеят близо 700 вярващи, а началото на обновяването на месджида беше поставено в присъствието на зам. главния мюфтия Бейхан Мехмед и районния мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев. 

При посещението си в с. Стамболово двамата отправиха дуа с пожелание за спорна работа и бързо завършване на процеса. Те се срещнаха и с деца без родители, които Мюсюлманското изповедание подпомага. 

При посещението си в региона зам. главният мюфтия Бейхан Мехмед присъства на заседание с имамите от Районно мюфтийство - Велико Търново. 

В обръщението си към тях той постави акцент върху всички социални дейности и благотворителни кампании на Мюсюлманското изповедание през годината.

По време на срещата беше обсъдена подготовката за предстоящата кампания в подкрепа на деца без родители "Седмица на сираците". Бейхан Мехмед призова вярващите да бъдат съпричастни към участта сираците и да подкрепят усилията на институцията за осигуряване на по-добро бъдеще за тях.

Зам. главният мюфтия използва случая, за да благодари за голямата подкрепа към невинните жертви на войната в Ивицата Газа още от първия ден, когато институцията обяви дарителска кампания.

Бейхан Мехмед припомни, че Мюсюлманското изповедание очаква творбите, с които талантливите деца могат да участват в конкурса "Джамията в моя живот". 

С имамите беше обсъдена и подготовката за зимните беседи в джамиите. 

Бейхан Мехмед се обърна към присъстващите с молбата да образоват вярващите чрез културни програми с различна насоченост - към младите, жените и възрастните, за да събудят техния интерес към Исляма и да го поддържат жив. 

Бейхан Мехмед препоръча на имамите да наблегнат, на това че Ислямът ни учи на морал и добро. 

Районният мюфтия на Велико Търново подчерта, че благодарение на имамите и вярващите, през изминалата година са събрани близо 90 000 лева за различните благотворителни кампании на Мюсюлманското изповедание. Нутфи Нутфиев заяви, че очаква от тях да бъдат толкова активни и през тази година. 

Заседанието завърши с дуа за невинните жертви в Газа, както и с пожелание за мир в конфликтните региони по света.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.