Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед посети Пловдив и Асеновград, където проведе редица срещи с екипа на Районно мюфтийство - Пловдив, представители на Мюсюлманското настоятелство, доброволци и вярващи в двата града.

Ведат Ахмед се запозна с дейностите по подръжка и почистване на турско-мюсюлманското гробище в Пловдив, в което са погребани видни личности от един от най-старите квартали като "Хаджи Хасан махала".

Той изказа благодарности към доброволците, които участват в акцията по почистването им, която тече от два месеца, както и на служителите на общината и членовете на Мюсюлманското настоятелството.

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет обсъди с председателя на Мюсюлманското настоятелство в града Ахмед Пехливан образователните инициативи, насочени към студентите в Пловдив. Те ще бъдат организирани в библиотеката към "Джумая джамия", която носи името на мислителя Филибели Ахмед Хилми. 

В Асеновград Ведат Ахмед беше информиран от наместник районния мюфтия Осман Осман за процеса по завършване на джамията в града и предприетите стъпки за получаване на акт 16. 

При срещите си с вярващите председателят на ВМС говори за солидарността, поставяйки акцент върху приноса, който мюсюлманите трябва да имат при решаването на обществени проблеми. Той призова вярващите да подкрепят кампанията в помощ на невинните жертви на войната в Газа, както и да отправят молитви за мир.

Ведат Ахмед припомни, че отново идва времето, когато можем да засвидетелстваме нашата подкрепа и към децата без родители в страната - в периода 1-7 ноември 2023 г. предстои провеждането на Националната кампания "Седмицата на сираците".  

При посещението си в Пловдив Ведат Ахмед гостува на прием на Генералното консулство на Турция в Пловдив по случай 100-години от провъзгласяването на страната за република.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.