Започва кампанията "Седмица на сираците"

Мюсюлманското изповедание за единайсета поредна година организира една от най-важните социални кампании в подкрепа на децата без родители.

Националната кампания "Седмицата на сираците" започва на 1 и ще продължи до 7 ноември. В рамките на инициативата навсякъде в страната ще бъдат организирани различни мероприятия за набиране на дарения в подкрепа на сираците.

Благодарение на набраните средства всяко подпомогнато дете получава от Мюсюлманското изповедание месечна помощ в размер на 70 лв. или общо 840 лв. на година. През месец Рамазан сираците получават и надбавка в размер на 70 лв. 

С общите усилия на институцията и вярващите през тази година успяхме да подпомогнем 593 деца. 

Наред с финансовата помощ бяха организирани и редица срещи с тях като израз и на моралната подкрепа, която могат да получат от Мюсюлманското изповедание. 

Дарения може да направите и на касите по Районните мюфтийства в страната, както и по банковата сметката на Мюсюлманското изповедание:

 IBAN: BG15DEMI92401000232957

BIC: DEMIBGSF DEMIBGSF

/като посочите целта на дарението/

 Събраните средства ще бъдат използвани изцяло в полза на децата-сираци.

 За информация и контакти:

Главно мюфтийство – отдел „Социален”

София, ул. „Пиротска” № 3,

E-mail: social@grandmufti.bg

 

 

 

 

 

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.