Представители на Мюсюлманското изповедание участваха в международна научна конференция в Скопие. 

Форумът събра над 50 изследователи от региона и беше организиран от Фондацията за балкански изследвания по случай 100-годишнината от основаването на специализираното духовно училище "Меддах медресе" в Скопие. Идеята беше заимствана при провеждането на международна научна конференция в Шумен, с която през 2022 г. Мюсюлманското изповедание чества юбилея на духовно училище "Нювваб". 

Принос за организирането на конференцията в Скопие имаха Международният балкански университет в Скопие, Висшият ислямски институт в София, Мюфтийството в Скопие и Фондацията за ислямски изследвания в Истанбул.

Мюсюлманското изповедание беше представено от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и зам.-ректора на Висшия ислямски институт д-р Абдуллах Търабзон. Двамата ръководиха панели, посветени на ролята на възпитаниците на духовните училища за развитието на литературата и влиянието на Суфисткото учение на Балканите.

В изказването си Ведат Ахмед поздрави организаторите и отбеляза важната роля на "Меддах медресе" за духовното развитие на мюсюлманите в Република Северна Македония. Председателят на Висшия мюсюлмански съвет припомни, че в определен период е имало тесни връзки между медресето в Скопие и духовно училище "Нювваб" - гр. Шумен.

Сред официалните гости при откриването на международния симпозиум бяха също така водачът на Ислямската верска заедница в Република Северна Македония хафъз Шакир Феттаху, мюфтията на Ксанти Мустафа Трампа, мюфтията на Скопие Кенан Исмаили, министърът на образованието на Република Северна Македония Кетон Шакири, министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Фатмир Меджити, ректори на университети, представители на неправителствени организации и политически партии.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.