Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, районния мюфтия на Пловдив Танев Вели и наместник районния мюфтия на Асеновград Осман Осман се срещнаха с вярващите в Асеновград.

В джамията в града беше изнесена лекция на тема "Съвременното разбиране за Исляма".

"Ислямът не проповядва само задгробния живот. Той е начин на живот и урежда отношенията между хората на този свят. Учи ни да се отнасяме добре към всички хора и да уважаваме всеки човек, както и да пазим околната среда", подчерта д-р Мустафа Хаджи в речта си.

Главният мюфтия призова вярващите да бъдат активни в инициативите на Мюсюлманското изповедание, както и да участват в социално значимите и образователни проекти на институцията.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.