Събеседванията, които са част от изпита за категоризация на имамите, вече са към своя край. Последните бяха проведени с имамите в Районно мюфтийство - Бургас.

Преди провеждането им главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и зам. главният мюфтия Ахмед Хасанов проведоха среща с районния мюфтия на Бургас Селятин Мухарем и имамите от областта. Ръководството на Мюсюлманското изповедание отново разнасяни правилата, по които ще протече проверката на знанията. 

Главният мюфтия подчерта, че е необходимо институцията да има добре подготвени кадри и категоризацията стимулира развитието им. Д-р Мустафа Хаджи поощри и назначаването на нови и млади имами в населените места, където липсват такива.

Районният мюфтия на Бургас на свой ред направи анализ на постигнато и представи календара с дейности, които ще бъдат осъществени през тази година.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.