Вярващи, организирани от Главното мюфтийство, извършват Умре в Свещените земи. Те ще се докоснат до исторически места, свързани с живота и делото на пейгамберите. 

Това е третото Умре, което Мюсюлманското изповедание организира през 2024 година. За него вярващите направиха възнамерение в границите за влизане в Ихрам (микат), "Месджид-и Айше" и Хендек, където видяха пустинята и камилите.

Делегацията е придружена от зам. главния мюфтия Бейхан Мехмед, ръководителя на отдел "Хаджи и Умре" в Главното мюфтийство Джемал Иса и имама на с. Лъжница Мухаммед Камбер. 

Вярващите отпътуваха към Мекка и Медина на 1 февруари и ще се завърнат в България на 12 февруари 2024 г. 

Програмата на посещението в Мекка включва: 

*Родната къща на Пратеника Мухаммед (с.а.с.);

*Местностите "Арaфат", "Мюзделифе" и "Джемерат";

*Долината "Мина";

*"Дженнетул Муалла" (гробището в Мекка, където са погребани сподвижници на Мухаммед (с.а.с.);

*"Месджид-и Джин";

*"Месджид-и Шеджерах";

*Пещерата "Хира";

*Пещерата "Севр".

*Забележителности в околностите на Свещения град.

В Медина делегацията ще посети: 

*"Месджид-и Небеви" (джамията, където е погребан последният пратеник Мухаммед (с.а.с.), мир Нему!;

* Планината Ухуд;

* "Месджид-и Куба";

* "Месджид-и Къблетейн";

* "Себ'а Месджид";

* "Месджид-и Анбериййе";

* Палмовата градина. 

В началото на месец Рамазан Мюсюлманското изповедание отново ще организира Умре. 

За допълнителна информация и записване:

Главно мюфтийство

отдел "Хадж и Умре"

адрес: София, ул. „Братя Миладинови” №27

тел: 02/4471222

e-mail: hac@grandmufti.bg

или Районните мюфтийства в страната


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.