Кметът на Провадия Димо Димов и председателят на Общинският съвет инж. Диян Николов поеха ангажимент общината да подпомогне поддръжката и ремонта на джамии в града. Намерението беше обявено по време на среща с районния мюфтия на Варна Исмаил Ахмедов. 

В Провадия се намират две джамии със статут на недвижимо културно наследство - "Саръ Хюсеин" и "Месих паша". Общината ще участва в поддържката и облагородяването на дворното пространството и около тях. Предстои и отпускането на средства, с които да бъде подпомогнат ремонтът на новата джамия в града. По този начин близо 3000 вярващи в града ще имат по-добри условия за изпълняване на своите ибадети.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.