"Хелял" сертификатът на производителите на сладкарските изделия "Ови и Сари" ще бъде удължен с още една година.

Решението беше взето след като фирмата кандидатства за подновяването му, а Комията по сертифициране към Мюсюлманското изповедание посети производствения ѝ цех, за да се увери на място в спазването на стандартите.

Обръщаме внимание на вярващите, че фирмата произвежда продукти със следните марки, върху които е поставено логото "Хелял":

✅"Ови и сари"

✅"Милкис"

✅"Елит"

✅"Идеал"

Комисията по издаване на сертификати "Хелял" ще продължи да извършва проверки и да представя пред мюсюлманската общност одобрените продукти.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.