Главно мюфтийство в Република България има честта да Ви представи настоящата медийна продукция, която нарекохме “По пътя на познанието”. В нея поставяме фокус върху социално-религиозните аспекти от живота на мюсюлманската общност в България. 

 Наблюдаваме колко пъстра и многолика е тя, затова една от целите, които си поставихме при разработването на “По пътя на познанието”, беше да е в полза на самите нас - да опознаем по-добре себе си.

 Да се познаваме добре помежду си, въпреки различията в многообразието ни, е от ключово значение, за да сме единни и да работим по-успешно за постигане на общите ни цели.

Сред приоритетите ни е да споделяме успехите, които се постигат в общността, да популяризираме и обсъждаме общите за всички ни проблеми, пред които всички се изправяме… Да търсим решенията, които ще доведат до най-благодатните резултати, и да се устремим към развитие в сферите, в които е съсредоточена дейността ни - образованието, живота на младежта и иновативните идеи.

В настоящата поредица, която ще включва общо 8 епизода, ще се опитаме да намерим пресечната точка между социалното проучване и документалния филм. 

Очаквайте скоро първия епизод от поредицата "По пътя на познанието"!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.