Ръководителят на Коран курс в Хасково Гюлгюн Гайгаджова получи докторска степен след защита на дисертация в Университета по Университетът по библиотекознание и информационни технологии.

Тема на научният ѝ труд беше "Опазване на културното наследство на българите-мюсюлмани в Гоцеделчевско".

Сред гостите на защитата бяха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и ръководителят на Центъра за духовно наставление и консултации към Главното мюфтийство Бирали Бирали.

Главният мюфтия поздрави д-р Гюлгюн Гайгаджова за нейната отдаденост на мюсюлманската общност в България и задълбоченото ѝ изследване върху нейната история, култура и традиции. Той подчерта, че Мюсюлманското изповедание поощрява професионалното и научно израстване на своите служители и се гордее с техните успехи.

Дисертацията "Опазване на културното наследство на българите мюсюлмани в Гоцеделчевско" представлява интерес както като научен труд, така и от гледна точка на това, че нейният автор д-р 

Гюлгюн Гайгаджова е теолог по образование.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.