Учениците от Курса за хафъзи "Хафъз Мурад Хаджи" посетиха Мекка и Медина. Те извършиха Умре в периода в периода 18-27.02.2024 г.

Пътуването до Свещените земи беше награда за дългогодишния им, последователен и усилен труд по наизустяване на словата от Свещения Коран.

Учениците в Курса за хафъзи извършиха един от най-достойните ибадети с подкрепата на дарители от България, които заделиха от Зекята си, за да подпомогнат младите мюсюлмани, които служат за пример на обществото. Съдействие оказаха също така Главното мюфтийство и Районно мюфтийство - Смолян.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.