Екипът на списание „Мюсюлмани“ отпразнува излизането от печат на 350-и брой на ежемесечното издание. 

Тържественият повод беше отбелязан със семинара „Мюсюлманско-турската периодика и списание "Мюсюлмани“. 

Събитието, организирано от Издателството към Главното мюфтийство, отдаде почит на всички редактори, журналисти, писатели и читатели, които са допринесли през годините за развитието на списанието и вестника със същото име. 

Ръководителят на Издателството Джамал Хатип благодари на всички, които и днес продължават да достигат до читателите чрез сп. "Мюсюлмани", представяйки в него важните за общността ни теми. 

Участници в различните панелите бяха преподавателят във Висшия ислямски институт д-р Селиме Хасанова, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, преподавателят в Истанбулския университет д-р Ахмед Кьороглу, писателят и журналист Сабри Алагюз и районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак. 

Те изнесоха доклади за историята на печата на турската и мюсюлманска общност в България и на Балканите, за историята на вестник и списание „Мюсюлмани“, както и на детското списание „Хилял“, което се разпространява като притурка към списанието. 

Празничната програма завърши с връчване на почетни плакети и грамоти за принос в развитието на печатното издание. Сред отличените бяха разпространители на списание „Мюсюлмани“, както и служители с принос в издателската дейност на Мюсюлманското изповедание.

Гостите имаха възможност да разгледат изложба с историята на вестник и списание „Мюсюлмани“ и да си закупят книги от Издателството на Мюсюлманското изповедание.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.