630 сираци подпомага вече Мюсюлманското изповедание. Броят им нарасна след последното разглеждане и одобрение на подадените молби.

Главното мюфтийство увеличи размера на месечната помощ за децата без родители. След последното решение на ресорната комисия към Висшия мюсюлмански съвет те ще получават 80 лева месечно или 960 лева на година вместо 840.

Сираците ще бъдат поощрени и с надбавка за месец Рамазан в размер на 80 лв.

По този начин продължаваме да развиваме и надграждаме един от най-значимите проекти на Мюсюлманското изповедание. Аллах да бъде доволен от всички дарители, с чиято подкрепа превръщаме тази благородна кауза в реалност!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.