49 вярващи, организирани от Мюсюлманското изповедание, извършват Умре в Свещените земи през месец Рамазан. 

Най-малката сред тях е на 5-годишна възраст.

За да успеят повече мюсюлмани да се докоснат до ибадетите в Мекка и Медина по време на Рамазана, Мюсюлманско изповедание успя да запази същите цени и условия, въпреки че те се променят в този период. 

По този начин отново последвахме наставлението на Пратеника ни Мухаммед (с.а.с.), който казва: Аллах приема Умрето през месец, сякаш е извършен Хадж, а намазът в Кябе, Медина и "Месджид-и Акса", се възнаграждава с много по-голяма награда.

Вярващите, организирани от Мюсюлманското изповедание отпътуваха към Мекка и Медина заедно с началника на отдел "Хадж и Умре" Джемал Иса. 

Програмата включва 7-дневен престой в Мекка и 4-дневен престой в Медина. И в двата града вярващите ще имат щастието да кланят празничен Петъчен намаз.

В Мекка делегацията ще посети:

*Родната къща на Пратеника Мухаммед (с.а.с.);

*Местностите "Арaфат", "Мюзделифе" и "Джемерат";

*Долината "Мина";

*"Дженнетул Муалла" (гробището в Мекка, където са погребани сподвижници на Мухаммед (с.а.с.);

*"Месджид-и Джин";

*"Месджид-и Шеджерах";

*Пещерата "Хира" и „ Пещерата Севр“

*Забележителности в околностите на Свещения град.

Програмата в Медина включва:

*Умреджиите ни ще бъдат настанени близо до Джамията на Пратеника ( Месджид-и Небеви)

*"Месджид-и Небеви" (джамията, където е погребан последният пратеник Мухаммед (с.а.с.), мир Нему!;

* Дженнетската градина – Равда-и мутаххара

* Ухуд

* Месджид-и Къблетейн - Джамията с две къблета

* Месджид-и Куба – в която джамия кланянето на два реката намаз се равняват на наградата на Умра.

* Себ’a месаджид

*Палмова градина;

Аллах да приеме ибадетите им и да отреди в най-скоро време на всички желаещи и те да посетят Свещените земи! 

В края на месец април 2024 г. Мюсюлманското изповедание организира следващото Умре. 

За допълнителна информация и записване:

Главно мюфтийство

отдел "Хадж и Умре"

адрес: София, ул. „Братя Миладинови” №27

тел: 02/4471222

e-mail: hac@grandmufti.bg

или Районните мюфтийства в страната.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.