Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи беше официален гост на ифтар на мюсюлманската общност от България в гр. Хаселт, Белгия. Той беше организиран на 27 март 2024 г. 

При посещението си в Белгия, заедно с координатора на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали и началника на отдел "Външни отношения" Хайри Емин, главният мюфтия насърчи нашите сънародници да създадат свое сдружение, което да работи в името на възпитанието на идните поколения в традиционните ислямски ценности, с които и самите те са отраснали.

"Само заедно и с общи усилия можем да запазим нашата идентичност, религия, език, култура. В тази връзка Мюсюлманското изповедание е готово да ви оказва всякакво съдействие и помощ", подчерта главният мюфтия.

Присъстващите на ифтара на свой ред благодариха на екипа на Мюсюлманското изповедание, затова че сътрудничеството и диалогът с нашите сънародници в Европа е сред приоритетите на институцията.

Посещението в Белгия приключи с дуа и Теравих намаз в една от джамиите на Диянета на Република Турция.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.