Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи участва в редовно заседание на Групата по фетва към Ислямската лига. 

По време на срещата в Рияд бяха обсъдени въпроси, свързани със съвременния живот на мюсюлманите, Зекята и говеенето в райони, където продължителността на деня е по-голяма. На заседанието бяха представени изследвания от специалисти по ислямско право. 

В рамките на форума в Саудитска Арабия главният мюфтия проведе специална среща с генералния секретар на Ислямската лига Мухаммед Иса, на която двамата обсъдиха мястото на религията в съвременния свят. 

В Рияд д-р Мустафа Хаджи беше придружаван от експерта в отдел "Иршад" на Мюсюлманското изповедание Ахмед Хайруллах.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.