Вандалска проява стана причина за нанасянето на щети върху джамията в Сливен. До нея се е стигнало през нощта на 24 април.

Двама неизвестни извършители са прескочили оградата, хвърлили са камъни по прозорците и са счупили стъклата. Парчетата са се разпръснали вътре в сградата, най-вече по килима, което крие опасност от нараняване, тъй като вярващите влизат боси в джамията и кланят намаз върху самия килим. 

Районно мюфтийство - Сливен подаде сигнал по случая до органите на МВР. Полицаите от своя страна са уверили районния мюфтия, че ще окажат пълно съдействие за установяването на извършителите.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.