26 души, организирани от Главното мюфтийство, изпълняват Умре в Мекка и Медина.

Вярващите отпътуваха за Свещените земи на 24 април и ще се завърнат в България на 6 май 2024 г. По време на пътуването и престоя в Саудитска Арабия те са придружавани от ръководителя на отдел "Хадж и Умре" в Мюсюлманското изповедание Джемал Иса. 

Програмата на посещението в Мекка посещението включва: 

*Родната къща на Пратеника Мухаммед (с.а.с.);

*Местностите "Арaфат", "Мюзделифе" и "Джемерат";

*Долината "Мина";

*"Дженнетул Муалла" (гробището в Мекка, където са погребани сподвижници на Мухаммед (с.а.с.);

*"Месджид-и Джин";

*"Месджид-и Шеджерах";

*Пещерата "Хира";

*Забележителности в околностите на Свещения град.

В Медина делегацията ще посети: 

*"Месджид-и Небеви" (джамията, където е погребан последният пратеник Мухаммед (с.а.с.), мир Нему!;

*Палмовата градина;

*Мюневвера.

Следващото Умре, организирано от Главното мюфтийство, ще се състои през месец септември, когато ще започне и новият сезон на пътуванията до Мекка и Медина.

За допълнителна информация и записване:

Главно мюфтийство

отдел "Хадж и Умре"

адрес: София, ул. „Братя Миладинови” №27

тел: 02/4471222

e-mail: hac@grandmufti.bg

или Районните мюфтийства в страната.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.