Нов месджид за мюсюлманите от България в Ливърпул отвори врати на 26 април. Той се помещава в 4-етажна сграда, която включва място за намаз, зали за обучение, място където може да остава имамът.

В града и околностите му живеят над 1000 вярващи от България, а гости на официалното откриване на месджида бяха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали, дипломати. 

По време на церемонията главният мюфтия изнесе петъчно хутбе и благодари на основния дарител, както и на всички, допринесли за осъществяването на това добро дело.

Координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа изрази задоволството си от факта, че вижда месджида завършен, след като по време на Рамазана е инспектирал ремонта.

Д-р Мустафа Хаджи напомни пред присъстващите, че направеното дотук е по-лесното, но сега тази сграда трябва да бъде изпълнена с живот и да бъдат полагани ежедневни грижи за нея, за да бъде сплотена общността на мюсюлманите от България.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.