Висшият мюсюлмански съвет избра нов наместник районен мюфтия на Провадия. Длъжността беше поверена на Хайруллах Хайруллах.

На последното заседание бяха обсъдени също така въпроси, свързани с дейността на имамите, учебния процес в Духовните училища, разпространението на религиозна литература и въпроси, касаещи управлението на вакъфските имоти.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.