Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и главният секретар на Мюсюлманското изповедание Джелал Фаик се срещнаха с министъра на образованието Галин Цоков. Посещението в Министерството на образованието се състоя по инициатива на Мюсюлманското изповедание.

Д-р Мустафа Хаджи и Галин Цоков обсъдиха започването на процедурата по акредитация на Висшия ислямски институт в София. По време на срещата беше отбелязано, че предстои създаването на специална комисия за това, както и че придобиването на сграда за нуждите на Висшия ислямски институт е значителен напредък в тази посока. 

Главният мюфтия подари на министъра на образованието превод на Свещения Коран.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.