Семинар, посветен на ролята на имама в обществото, беше организиран в Пловдив. Обучението се проведе в библиотеката "Филибели Ахмед Хилми", която е част от "Джумая джамия". 

В семинара участваха 20 имами от Районното мюфтийство, а лектор беше ръководителят на Центъра за духовно наставление и консултации към Главното мюфтийство Бирали Бирали.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.