Кампанията на Мюсюлманското изповедание "Да споделим курбана си!" отново изгради мост между дарителите и нуждаещите се. 

Дарения за колене на 280 хиссета курбан постъпиха по сметката на Главното мюфтийство. Средства за колене на още 800 хиссета са постъпили и в Районните мюфтийства.

През 2024 г. дарителската кампания излезе извън пределите на страната. Мюсюлманското изповедание набра средства за колене на курбан в Газа, Йерусалим и бедни африкански страни, сред които са Буркина Фасо и Нигерия.

223 хиссета ще достигнат до Газа. Курбанът ще бъде заклан в Египет и ще бъде доставен в размирния регион под формата на консерви. 7 хиссета са предназначени за курбан в Йерусалим.

764 хиссета ще бъдат заколени в Буркина Фасо и Нигерия. Специално, за да проследят коленето и раздаването на курбана от името на Мюсюлманското изповедание, за Буркина Фасо заминаха заместник главните мюфтии Бейхан Мехмед и Ахмед Хасанов.

Мюсюлманското изповедание още веднъж честити на всички Курбан Байрам и изказва благодарности на дарителите! 

Всички дарители, които са оставили телефон за контакт, ще получат видео материали от курбана, който е заколен от тяхно име. Всички останали, които също искат да получат видео, но не са оставили свои координати, могат да се свържат с отдел "Социален" в Главното мюфтийство, където да заявят това свое желание.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.